++ ยินดีต้อนรับ ++ สู่โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130
 

รอบรู้อาเซียน
 
 
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกาษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

   ผลงานและเอกสารเผยแพร่

   
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21
โดย ครูสมพร เกตสุวงษ์
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี
   
       
       
 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>>
มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 ม.4
ภาคเรียนที่ 1/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบ
ผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร
ครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการเรณู สรหงษ์ 
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ วัดทุ่งแฝก
ช่วยงานประจำปี ๒๕๖๒ สำนักแม่ชีปฏิบัติธรรมเขาพระ
เปิดบ้านวิชาการโรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม ประจำปี 2562
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก>>>